Die Lewe · Gedagtes

Rymkletsers & Jack Parow

Rymkletsers – is dit nie ‘n lekkerste lekker woord nie – dit is die Afrikaanse woord vir “rap artists”. “Rap” soos in die musiek genre. Dit was so pas Die Burger Suidoosterfees, hier in die Kaap. Ons kry twee kaartjies vir Vrydagaand, vir HipHopKop, sonder dat ek vir eers bewus is wie die gaskunstenaar is.… Continue reading Rymkletsers & Jack Parow