Om te onthou · Raak gelees

Vrydag, die 13de

Vir sommer net – Interessante feite / bygelowe oor Vrydag en Vrydag die 13de: Die naam Vrydag is afkomstig van die Germaanse godin Frige. In Islam is Vrydag die dag van publieke aanbidding in moskees. Die Islamitiese week begin wel steeds op ‘n Sondag en eindig op ‘n Saterdag, net soos die Joodse en Christelike… Continue reading Vrydag, die 13de