Gedagtes

Adolf Hitler – 20 April 1889

Gister, 121 jaar gelede, op 20 April 1889, om half 7 die aand, word daar ‘n onskuldige baba gebore in ‘n klein dorpie Braunau Am Inn, in Oostenryk. ‘n Baba wat jare later, selfs na sy dood, steeds vrees en weersin in mense sou wek. Die baba is Adolf Hitler.

Wat was die geheim van hierdie man se mag oor sy aanhangers? Sy opswepende oproep tot buitensporigheid, tot oordaad en sy vereenvoudiging van haat? Daar word gepraat van sy intuitiewe magte, sy “geluk” (hy het vele moordaanslae op hom vrygespring).

Adolf Hitler – die verpersoonliking van absolute boosheid; dit is hoe toekomstige generasies die almagtige Fuhrer van die kriminele Derde Ryk sal onthou. In vergelyking met hom, was sy gelykes Mussolini en Franco blote amateurs. Onder Hitler se hipnotiese blik het die mensdom ‘n perk oorskrei en op die rand van ‘n afgrond tot stilstand gekom.

Terwyl hy sy teenstanders geterroriseer het, het hy ook geweet hoe om sy gespreksgenote wie se ondersteuning hy wou hê, te beindruk en te betower. Diplomate en joernaliste was ewe veel bekend met sy sjarme as met sy woedebuie. Hitler, as redder, word bewonder deur sy eie mense terwyl hy hulle intrek in sy waansin, en as die Satan en verdelgende engel, gevrees en gehaat deur almal anders. Hy lei sy volk tot ‘n vernederende nederlaag sonder weerga.

Dat sy politiese en strategiese ambisies ‘n skeidslyn in die geskiedenis van ‘n onstuimige en gepynigde eeu veroorsaak het, is onbetwisbaar: daar sal vir altyd ‘n voor- en ‘n na-Hitler tyd wees. Weens die omvang van sy misdade, wat byna ‘n onmenslike dimensie aangeneem het, oortref hy al sy voorgangers. As gevolg van Hitler word die mens gedefinieer deur sy onmenslikheid. Met Hitler aan die hoof van ‘n reuse laboratorium, was dit asof die lewe self verander het.

Hoe het hierdie Oostenryker sonder titel, veel geleerdheid of noemenswaardige posisie dit reggekry om verkies te word as hoof van ‘n Duitse volk wat nog altyd bekend was vir hulle beskaafdheid? Hoe beskryf mens die sukses van Hitler se goedkoop opswepery in die hart van ‘n trotse volk wat groot geeste soos Wolfgang von Goethe en Immanuel Kant opgelewer het?

Was daar dan geen teenstand teenoor sy rampspoedige projekte nie? Daar was, ja. Maar dit was te flou en te laat om hom suksesvol in sy spore te stop. Die Duitse volk het reeds verenigd agter hom gestaan: die regterlike, opvoedkundige, industriële en die ekonomiese instellings het reeds hulle ondersteuning aan hom gegee. Bitter min politici van die 20ste eeu het ooit gedurende hulle leeftyd soveel liefde, maar ook soveel haat teenoor hulself ontketen. Net so min van hulle het ooit na hulle dood soveel historiese en sielkundige navorsing geinspireer. Selfs vandag nog is boeke oor Adolf Hitler se enigmatiese persoonlikheid en sy vervloekte loopbaan blitsverkopers. Sommige van hierdie werke is goed, ander is minder goed, maar dis asof almal ‘n antwoord probeer gee op die vrae van die mensdom, wat vandag nog spook met die herinneringe en die begeerte om te probeer verstaan hoekom dit gebeur het.

Die geskiedenisskrywers dink hulle weet alles oor die gebeure wat sy lot bepaal het: sy ongelukkige kinderdae, sy frustrerende tienerjare, sy teleurstellende kunsloopbaan, sy wond wat hy gedurende Wêreldoorlog 1 opgedoen het, sy voorliefde vir drama, sy konstante minagting van die sosiale en militêre aristokrasie, sy verhouding met Eva Braun, wat hom aanbid het; die aanbidding van dieselfde dood wat hy gevrees het, sy gebrek aan enige gewete teenoor sy voormalige kamerade wat hy in 1934 laat vermoor het, sy eindelose haat teenoor die Jode, wie se bestaan hom woedend gemaak het. Iedere en elke fase van sy amptelike en private lewe is geboekstaaf.

En tog is daar, in al hierdie gegewens oor Hitler, elemente oor hom wat ons ontwyk het. Hoe het hierdie onstabiele, paranoiese persoon dit reggekry om enorme hoop en ‘n onveranderlike ideaal te skep wat ‘n volk kon aanspoor tot die byna onmoontlike, amper tot die einde toe? Sou hy nog aan bewind gekom het as Duitsland nie deur eindelose ekonomiese krisisse geworstel het nie, of as wenners in 1918, na die Eerste Wêreldorlog, uitgetree het en nie as volk tot in die grond in verneder is deur die vredesverdrag se bepalings nie?

Dit is ‘n feit dat Hitler geliefd was onder sy mense. Hulle het hom verafgod op ‘n nasionale skaal. Die vrouens was almal aangetrokke tot hom en die jongmense was in ekstase in sy teenwoordigheid. Kon hulle nie die haat sien wat hy verberg het nie? Kon hulle nie die katastrofiese gevolge van sy dade voorsien nie? Hoe blind kan ‘n hele volk wees?

Dit sal verkeerd wees van ons om te vergeet dat Hitler wettig aan bewind gekom het in Januarie 1933. Sy Nasionale Sosialistiese Party het die parlementêre verkiesing gewen.

Op 30 Januarie 1933 stel President Paul von Hindenburg vir Hitler aan as Kanselier van Duitsland. Hierna was Hitler se paadjie na diktatorskap geplavei. Toe Von Hindenburg in 1934 sterf het Hitler reeds volle beheer van Duitsland gehad. Dit was die einde van die Weimar Republiek en die begin van Hitler se Derde Ryk, wat, volgens hom, ‘n 1000 jaar sou bestaan.

Vrees het soos ‘n wolk oor die land kom lê. Skrywers, musikante en kunstenaars het uitgewyk na Frankryk en Amerika. Jode het begin emigreer na Palestinië. Dié wat verkies het om te wag omdat hulle vas geglo het dat die Nazi bewind nie kon hou nie, dat die vrye wêreld nie Hitler se vergrype teen die Jode sou toelaat nie, sou later bitter spyt wees, toe dit reeds vir hulle te laat was.

Alreeds in April 1933 is Jode verban uit regeringsposte en universiteite en daar is boikotte uitgevoer teen Joodse winkels. In 1935 is die berugte Nuremberg Wette uitgevaardig.  Dit het Jode geklassifiseer as onderdane in plaas van burgers van die land. Dit was teen die wet om met ‘n Jood te trou, al hoe meer werke is gereserveer vir nie-Jode en al hoe meer winkels het bordjies opgekry, “Geen Jode Toegelaat Nie”.

In nog ‘n poging om Duitsland te suiwer van sy Jode, is alle Jode met Poolse burgerskap in Oktober 1938 bymekaargemaak en soos beeste aangejaag na die Poolse grens. Hier het die Pole hulle weer aangehou in niemandsland. Een so ‘n familie het aan hul seun, Herschel Grynszpan, in Parys geskryf en vertel van hul lot. Hy was so briesend oor hoe sy ouers behandel is dat hy in woede ‘n Duitse offisier, Vom Rath, wat in Parys gestasioneer was, geskiet het.

Dit was olie op Hitler se vuur. Die Nazi’s het ‘n oproep op hul lede gedoen en regoor Duitsland het geweld teenoor die Jode uitgebreek. Winkels is verwoes, sinagoges is afgebrand en twintigduisend Jode is gearresteer. Hierdie oproerigheid het later bekend gestaan as Kristallnacht – die nag van Glas – as gevolg van al die gebreekte glas.

Hitler het openlik verklaar dat hy alle maniere tot sy beskikking sou gebruik om die bose Jode uit te wis, selfs al moes hy ‘n ooreenkoms met die duiwel sluit! Hy het egter nooit enige duidelike geskrewe bevele uitgereik dat die Jode uitgeroei moes word nie. Op 29 April 1937 sê hy aan sy Nazi leiers: “Alles wat bespreek kan word, moet nooit op skrif gestel word nie, nooit nie!” Daar is egter genoeg ander bewyse dat hy verantwoordelik was vir die lot van die Jode.

Uit SS Reichsfuhrer Heinrich Himmler se briewe was dit duidelik dat hy opdragte uitgevoer het wat deur die hoogste mag in die Derde Ryk aan hom gegee is, naamlik Adolf Hitler. In 1941 laat Himmler vir Rudolf Hoess ontbied. Hy was SS Kommandant van die grootste moordkamp, Auschwitz. Hy sê aan Hoess dat “die Fuhrer opdrag gegee het vir die Finale Oplossing van die Joodse Vraagstuk” en dat “ons, die SS, daardie opdrag moet uitvoer.”

Soos Goebbels geskryf het: “Met betrekking tot die Joodse Vraagstuk, het die Fuhrer besluit ons moet skoonskip maak …”

Hitler het die Jode op ‘n stadium met hase en bokke vergelyk wat moet beheer word en moet uitgedun word, sodat hulle nie skade kan berokken nie.

Na 1933 is die Duitse konsentrasie kampe opgestel. Hier kon Jode, kommuniste, sigeuners, homoseksuele en andere aangehou word sonder enige verhoor vooraf. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog is die doodskampe opgestel met die uitsluitlike doel om hierdie aangehoudenes dood te maak. In kampe soos Auschwitz, Treblinka, Sobibor en Majdanek in Poland en Buchenwald en Dachau in Duitsland is miljoene mense dood in gaskamers of van mishandeling, ondervoeding en siektes.

In die Holocaust, wat direk vertaal beteken Groot Slagting,  is na beraming die volgende getalle mense dood:

Duitsland (1938 Grense) = 130 000 / Oostenryk = 65 000 / België & Luxemborg = 29 000 / Bulgarye = 7 000 / Tsjegoslowakye = 277 000 / Frankryk = 83 000 / Griekeland = 65 000 / Hongarye en die Oekraine = 402 000 / Italië = 8 000 / Nederland = 106 000 / Noorweë = 760 / Poland & Rusland = 4 565 000 / Roemenië = 222 000 / Joegoslawië = 60 000

Die Totaal = 6 017 760

En die wêreld het toegelaat dat dit gebeur. In die begin was dit net Winston Churchill wat hom nie laat flous het deur Hitler se plannetjies nie.

Op die oggend van 29 April 1945 trou Hitler met sy 16-jaarlange minnares, Eva Braun. Dit was amper ‘n soort geskenk aan Eva vir haar jarelange getrouheid aan Hitler. In een van haar briewe aan hom, skryf sy: ‘From our first meeting I swore to follow you anywhere – even unto death – I live only for your love.’

Die trousertifikaat het wel die oorlog oorleef en op die dokument het Eva haar van ‘Braun’ begin teken, maar toe die B doodgetrek en geskryf ‘Eva Hitler, gebore Braun’. Goebbels en Bormann het geteken as getuies.

Dieselfde oggend het Hitler haastig sy testament gedikteer aan sy sekretaresse, Frau Traudl Junge. Hy het Martin Bormann aangestel as sy eksekuteur en hom gevra om alles van sentimetele waarde aan sy familie te oorhandig. Hitler het ook ‘n Politiek Testament gemaak. Indien jy belangstel, kan jy beide testamente HIER gaan lees.

Selfs in sy testament noem Hitler sy haat teenoor die Jode. In dieselfde testament draai hy egter teen sy eie mense en skel hulle uit omdat hulle hom gefaal het en van sy glorie ontneem het. Nie een keer erken hy sy eie aandeel in die val van sy Ryk nie.

Op, 30 April 1945, kort na 3 nm, pleeg Eva en Hitler selfmoord in hul private kamers, deur sianied te drink. Hitler skiet homself ook in die kop met ‘n 7.65 mm Walther pistool. Sy kamerade dra die liggame, in komberse toegedraai, buitentoe, waar hulle petrol daaroor uitgooi en dit aan die brand steek.

Die aand daarna het Radio Hamburg aangekondig: “ons Fuhrer Adolf Hitler het gesterf vir Duitsland, vegtend teen Bolsjewisme tot hy sy laaste asem uitgeblaas het “. Dit was 12 jaar en 3 maande nadat Hitler die Derde Ryk gestig het.

Hitler se koninkryk stort in duie net een week daarna. Na ‘n oorlog wat vir altyd onthou sal word as die wreedste, mees brutale en dodelikste in die geskiedenis, is die nagmerrie wat deur Hitler begin is, uiteindelik verby.

Legendariese leiers het na hom te voorskyn gekom, soos Eisenhower, De Gaulle, Montgomery, Zhukov en Patton.

As die geskiedenis van die 20ste eeu egter in die toekoms opgeroep word, sal een van die eerste name wat onthou word, dié van ‘n fanatikus met ‘n snorretjie wees, wat regeer het deur sy volk se siel te verkoop aan ‘n duisend duiwels van haat en dood.

Mag ons nooit vergeet wat een mal man aan die wêreld kon doen nie. Mag ons behoed word van ‘n reinkarnasie van enige Hitler – vir nou en vir ewig. Mag ons altyd onthou.

Bronne:

http://205.188.238.181/time/time100/leaders/profile/hitler.html

http://www.adolfhitler.dk/

29 thoughts on “Adolf Hitler – 20 April 1889

 1. Ek en my kleindogter Anna, het ons nou verstom aan die inligting wat mens nou amper nie kan glo nie. In daardie tyd was ek ‘n onskuldige ou klein dogtertjie wat sonder sorge rondgeloop het in ons land! Nou het Anna ‘n paar interessante vrae om haar skooljuffrou te probeer vasvra!

 2. It would help if I could speak Afrikaans. Sigh, never mind. Thanks for popping over to The Ark’s spot.
  Appreciate it.

 3. Uitstekende skryfwerk!!!! Jy het daarin geslaag om my aandag te hou tot aan die einde. Soveel so dat ek die stuk nou nog voel spoel deur my wese. Die egtheid van die feite maak dat sy boosheid onverbloem uitgelig word en sy sogenaamde menslike optrede gesien word vir wat dit was: BOOSHEID in sy oortreffende trap. Dankie vir die insig. Ek deel hierdie inligting sommer more met my klas. Baie dankie.

 4. Kyk, so kak as wat daai era was… bly dit geskeidenis en BAIE interessant.
  Ek het ander dag boek opgespoor oor Tsar Bors, heerser van Bulgaria in WWII wat teen Hitler se plannetjies vasgeskop het, en met slim plannetjies en stories gehelp het om al plus minus 50,000 Jode in sy land te red (Al het sy regering ooreenkomste met Hitler onderteken).
  Dankie vir die geskiedenis stukkies… ek hoop dis nie die laaste een nie!

 5. Die Nazis was amper almal christene en het gedoen wat hulle gedoen het in die konteks van daardie geloofs oortuiging. Dit kan onder andere bevestig word deur die groot invloed van die christendom op hulle militêre insignia. Einaardig genoeg het hulle ontken jesus was ‘n jood. Die destydse pous sogenaamde “Hitler’s Pope”, Pius XII, het min gedoen om uitsprake teen die holocaust te maak en daar word vermoed dat hy anti-sematies was. Die huidige pous, Joseph Ratzinger, was toe in die Hitler Jeug (Hitlerjugend) ‘n organisasie van die Nazi party.

 6. Die gesk van die 2 die WO fassineer my nog altyd. Van die grootste lesse wat die Christendom uit lydsaamheid en getuienis in die moderne eeu geleer het kom uit die era. Dietrich Bonhoeffer was onder andere een van die groot Duitse teoloê wat met sy lewe moet boet. Hier is een van sy gedigte wat na sy dood gepubliseer is : http://quintus.heine.co.za/?p=157

 7. En as jy mooi kyk het Denemark byna geen verlies! Hulle het die Jode weggesteek en geweier om hulle uit te lewer. Dalk moet jy so bietjie daar gaan oplees en blog. Baie interessant.

 8. Wow daai getalle is scary. Die geskiedenis leer ons dat nog groter oorloë voorlê. Dis wat die data sê en dis wat waarskynlik sal gebeur. En dan is daar nog mense wat ‘n apocalypse so gou as moontlik wil aanbring en hulle glo dis ‘n goeie ding.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s